Norsk Eiendom har sammen med Huseiernes Landsforbund og Forum for Næringsmeglere utviklet og vedlikeholdt standard leiekontrakter for kontoreiendom. Men nå har Huseiernes Landsforbund endret sin satsing og vil derfor ikke være med på utgivelser og revisjoner i fremtiden.

Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere vil imidlertid nå sette i gang en revisjon av eksisterende kontrakter samtidig som vi vil utvikle noen nye kontrakter. Av nye kontrakter er det størst behov for Kortidsleie/coworking, Bare-House for nybygg og Forretningslokaler.

Dersom du skulle se behov for andre kontraktstyper, er vi selvsagt åpne for å vurdere dette. Vi er også åpne for innspill som skal vurderes når vi skal revidere eksisterende avtaler.

Innspill kan meldes til thor.olaf.askjer@noeiendom.no.

Hånd holder penn og signerer avtale