byggene sett forfra og ovenfra

RIFT Colosseum – Sørkedalsveien 8, Oslo

Utvikler: Stor-Oslo Eiendom AS
Arkitekt: NyArk
Entreprenør: Skanska Norge AS
Ferdigstilt: Årsskiftet 2017/2018

Da Sørkedalsveien ble kjøpt av Statoils Pensjonskasse i slutten av 2012, og var det et introvert og bilbasert kontorbygg. Ved ferdigstillelse i 2017 er utnyttelsen nær doblet og prosjektet inneholder kontor, handel og servering i tillegg til 116 leiligheter. Hovedgrepet var å gjenbruke eksisterende konstruksjoner, tilføre området nye funksjoner og tilrettelegge for myke trafikanter.

Vinneren kåres ved Citykonferansen 2019.
Her kan du lese mer og melde deg på.