– Vi er dømt til å lykkes når så mange vil, sa adm. dir. Jon Sandnes i BNL da han nylig åpnet stiftelsesmøtet for foreningen Samarbeid for digitalisering. Hensikten med å stifte foreningen er å formalisere samarbeidet og bygge videre på arbeidet med det digitale veikartet.