Norsk Eiendom signerte 18. september på stiftelsesdokumentet til det nyopprettede Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfSBA). Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpnet møtet, og hun understreket at hele næringen og myndighetene må samarbeide for å oppnå visjonen om en skadefri bygg- og anleggsnæring.

Norsk Eiendom har i flere år vært med i samarbeidet «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring». Nå endres dette samarbeidet til stiftelsen SfSBA, hvor Norsk Eiendom går inn som en medstifter sammen med andre aktører i bransjen.

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. De skal jobbe med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

– Ingenting er viktigere enn at alle kommer uskadd hjem fra arbeidsplassen sin hver dag. For Norsk Eiendom er det helt naturlig at vi som bransjeforening deltar i dette viktige arbeidet og bidrar til at det utvikles kunnskap, holdninger og konkrete verktøy for å oppnå visjonen om en skadefri bransje, sier Carl Henrik Borchsenius, fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

Videre lesing

Les mer om en skadefri bygg- og anleggsnæring på SfSBA sin hjemmeside.

Carl Henrik borchsenius står sammen med to andre og signerer ved et bord
Carl Henrik Borchsenius signerer på vegne av Norsk Eiendom.