12 tidligere og nåværende styremedlemmer innviet den første alumnisamlingen med en hyggelig middag sammen med administrasjonen.
– Vi er heldige og har gjennom årene hatt svært aktive styrer i Norsk Eiendom. Når vi nå eta­ble­rer en alumniforening, er det fordi vi ønsker å sikre at verdifull kunnskap styremedlem­mene har opparbeidet seg ikke forsvinner ut døren for godt, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.

Gjennom årene har nærmere 40 bransjekollegaer fra hele landet hatt verv i Norsk Eiendoms styre. De kjenner foreningens historikk, besitter bred bransjekompetanse og mange ønsker fortsatt å bidra til foreningsarbeidet – selv etter at de er takket av for innsatsen i styret.  

Godt mottatt

12 tidligere og nåværende styremedlemmer samlet rundt bordet sammen med administrasjonen, etter at årets generalforsamling var rundet av.  

– Idéen om alumniforening er blitt godt mottatt og det var flott å registrere enstemmig oppslutning om å etablere den. Også de som ikke hadde anledning til å delta, har varslet at de er klare for å bidra. Nå gjenstår det å forme og farge aktiviteten. Det blir i hvert fall lagt opp til en enkelt samling gjennom året, i tillegg til at foreningen kan bidra som en ressursgruppe ved behov, forteller Tellevik Dahl. 

Alle tidligere styremedlemmer i våre registre ble kontaktet i forkant av møtet 28. april. Har du mot formodning, som tidligere styremedlem, ikke hørt fra oss – da blir vi svært glad for om du tar kontakt.  

Kontaktperson:

Tone Tellevik Dahl
Administrerende direktør
ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Kommende arrangementer