Norsk Eiendom deler i år ut Cityprisen for 24 år på rad. Målet er å premiere eiendoms­aktører som strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og bidrar til å utvikle bedre bygg, byer og tettsteder.

– De tre nominerte prosjektene er gode eksempler på hvordan bransjen tar ansvar og strekker seg for å utvikle gode samfunn. Miljø, menneske og merverdi er tre sentrale elementer vi har sett etter, sier adm.dir i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Etter en åpen nominasjon, og digitalt juryarbeid i et annerledes år, er det tre prosjekt som står igjen som nominerte til prisen. Vinneren offentliggjøres på Norsk Eiendoms Citykonferanse i Oslo, som arrangeres i samarbeid med Estate Kunnskap.

Tone Tellevik Dahl er Norsk Eiendoms representant i juryen til Cityprisen.
Juryformann
Netten Østberg.

Juryarbeid i et annerledes år

– Juryen for Cityprisen har i år måttet jobbe annerledes enn tidligere. Vi har ikke fått presentert og befart prosjektene samlet, men over tid fått dem presentert digitalt og sett noen av dem fysisk hver for oss, forteller Netten Østberg, juryleder for Cityprisen.

– Det vi har sett er folketomme prosjekter, og våre vurderinger har derfor basert seg på antagelser om prosjektenes potensiale, om betydning for samspill, bærekraft, byliv, lønnsomhet og brukertilfredshet. Gjentatte utsettelser av møter og befaringer har gitt oss mye tid til å tenke oss om, drøfte og lytte til til prosjektenes eiere og utviklere. Det har gjort arbeidet mer krevende, og dermed også mer lærerikt for oss i juryen, sier Østberg.

Dette er de tre nominerte prosjekter til Cityprisen 2021:

Harbitz torg, Skøyen Oslo

Møller eiendom omtaler prosjektet som sin «svenneprøve» for deres retningsskifte mot område- og byutviklingsprosjekter. Harbitz torg inneholder en vid mix av funksjoner og undersøker nye modeller for deling og samspill mellom beboere, gjester og nabolag.

Ticonbygget, Strømsø torg Drammen

Som eiere av et utdatert kontorbygg valgte Ticon Eiendom å gjøre et løft for å møte fremtidens krav fra leietakere og samfunn. Gjennom industrielt pågangsmot utviklet prosjektet nye bærekraftige løsninger for rehabilitering av et bevaringsverdig 60-talls kontorbygg.

Telegrafen artikkelbilde

Telegrafen, Kvadraturen Oslo

Malling, Tristan og Vedal har transformert Telegrafen fra en lukket festning til en åpen møteplass iKvadraturen. Prosjektet demonstrerer nyskapende løsninger på vern og logistikk og ønsker med sine kontorer og restauranter å bidra til vitalisering av Kvadraturen.

Den nasjonale juryen for 2021 består av:

 • Netten Østberg, Asplan Viak (juryleder)
 • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
 • Anders Berggren, Malling
 • Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm 
 • Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten Oslo

Kriterier for Cityprisen

 1. Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det har tilført området og allmennheten en verdi
 2. Prosjektet skal i sin utforming vise at den menneskelige dimensjon er godt ivaretatt og at det på en positiv måte fremstår som del av et større hele både funksjonelt og estetisk
 3. Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt og det skal premieres der det kan sannsynliggjøres at reelt energiforbruk er i samsvar med beregnet energiforbruk. Til hjelp for vurderingen av prosjektets miljømessige yteevne, kan juryen også støtte seg til kriteriene i BREEAM-NOR
 4. Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi for eier
 5. Det kan premieres for arkitektoniske grep og detaljer som antas å fremstå bærekraftige over tid
 6. Det kan premieres for dokumentert brukertilfredshet
 7. Det kan premieres for universell utforming der funksjonelle og kreative løsninger er tatt i bruk.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00