Hvorfor er medvirkning så krevende? Og hvordan bør det håndteres? Fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Carl Henrik Borchsenius, var en av foreleserne ved lanseringen av verktøyet Folketråkk.

Folketråkk er en digital veileder som skal hjelpe kommuner, utbyggere og arkitekter å gjennomføre medvirkning mer treffsikkert etter plan og bygningsloven, samt å gi verdi til den lokale samfunnsutviklingen. 30. august arrangerte DOGA en konferanse hvor første modul i den nasjonale Folketråkk-plattformen ble lansert.

Carl Henrik Borchsenius på scenen

Kommende arrangementer

NY DATO! Medlemsmøte i Bergen

25. august • 15:30 - 17:45

NY DATO! Citykonferansen Oslo 2021

2. september • 12:00 - 20:00

NY DATO: Citykonferansen Bergen

14. september • 09:00 - 23:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november