Se opptak: Arealplaner, områdemodeller og utbyggingsavtaler

Webinar i regi av Norsk Eiendom og EBA

Målet med dette webinaret er å gi deltakerne kunnskap om sammenhengene mellom arealplanlegging og gjennomføring. Samarbeid på tvers av fagområder og rolleforståelse er en forutsetning for vellykkete prosesser og gode, konkrete utbyggingsresultater.

foreleserne
Christine Holtan Bøgh, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA og Sven Magnus Rivertz, advokat/juridisk fagsjef i Norsk Eiendom ønsker velkommen til webinar.

Mange kommuner arbeider med utviklingsområder og områdeplaner. For å lykkes med fortetting, utvikling og transformasjon må det ofte til store investeringer i offentlig infrastruktur.

Erfaringer med gjennomføring av by- og tettstedsutvikling viser at arealplanlegging etter plan- og bygningsloven alene ikke er tilstrekkelig for å sikre ønsket gjennomføring.

Webinaret gir oppdatert kunnskap om finansieringsmodeller og utbyggingsavtaler, samt jus og rammer knyttet til dette. Deltagerne skal bli bedre rustet til å lede og bidra inn i plan- og utviklingsprosjekter. Hovedfokus vil være reguleringsnivå, men overordnede plannivå vil også bli omtalt. Det vil være praktiske eksempler og oppdatering i utbyggingsavtaler som verktøy.

Se opptak:

bilde fra video

Presentasjoner

Erik Plathe, Asplan Viak

Bolig- og byutvikling.

Mariann Holtskog Landsverk, Nordre Follo kommune

forside presentasjon
Kommunens erfaringer med utbyggingsavtaler.

Marita Weierud Kvaale, Drammen kommune

Erfaringer med utbyggingsavtaler og tanker rundt foreslått områdemodell.

Allan Hjorth Jørgensen, Asplan Viak

Hytte- og reiselivsområder.

Jan Egil Halbjørhus, EVO Partners AS

Hemsedal Infrastruktur AS – et praktisk eksempel på utbyggingsavtale på destinasjon

Fredrik Holth, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Standard Norge opprettet i 2017 en standardiseringskomité som har som siktemål å standardisere utbyggings­avtaler, uten å komme i konflikt med den politiske skjønnsutøvelsen og myndighet som er lagt til kommunene etter plan- og bygningsloven. I innlegget gis en status for komiteens arbeid med den nye standarden.

Alexander With, Deloitte Advokatfirma

Moms ved oppføring av infrastruktur, gjennomgang av de tre «modellene».

Tone Gjertsen, DLA Piper og Sven Magnus Rivertz, Norsk Eiendom

Gjennomgang av grunnleggende regel­verk for utbyggingsavtaler i lys av seneste rettsutvikling. – Rekkefølgekrav og opparbeidelsesplikt – Utbyggingsavtaler (nødvendig og forholdsmessig) – Rettspraksis og pågående saker.
2022-05-16T10:57:07+02:008. april 2022|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top