Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse arrangerer nå en serie frokostmøter som omhandler de 10 strakstiltakene for byggeierne i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Tirsdag 21.mars arrangerte vi det tredje møtet i denne serien. Tema var sirkulær økonomi.

Les mer