Selvaag Bolig vil øke lønnsomheten ved å ta i bruk Bygg21-veilederen «Steg for steg» som bygger på Norsk Eiendoms flytskjema. – Det er gledelig at bedrifter ser potensialet og tar i bruk veiledere vi har vært med på å utvikle. Vi jobber for at eiendomsbransjen kan jobbe enda smartere, sier fagsjef for bransjeutvikling Carl Henrik Borchsenius.

Norsk Eiendom ønsker å skape vesentlige forbedringer i planprosessene. Reguleringsplaner tar lengre og lengre tid, og truer både verdiskaping i steds- og byutvikling og planenes innholdsmessige kvaliteter.

– Vi er mange som føler vi stanger i veggen i denne fasen av byggeprosjektet. Det ligger et stort potensial i å få til bedre samspill mellom private aktører og offentlige myndigheter, men det er krevende å ta ut, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig i en pressemelding.

Selvaag Bolig uttrykker videre at de er lei av ineffektive reguleringsprosesser og har over tid jobbet med å tilpasse egen interninstruks til en mer samspillsorientert prosess.

Nå tar de i bruk Bygg21s veileder «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» og Norsk Eiendoms flytskjema for effektive planprosesser som en ny interninstruks for reguleringsplaner.

Administrerende direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig.
Carl Henrik Borchsenius portrett
Fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom Carl Henrik Borchsenius.