portrett av eiendomsteamet med daglig leder cecilie martinsen og katharina bramslev i forgrunnen
Adm. direktør i Selvaag Eiendom Cecilie Martinsen og daglig leder i Grønn Byggallianse/NGBC Katharina Bramselv sammen med f.v. Bjørn Bratt Aanensen, Magnus Skallerud, Amund Mehli, Thomas Thorstensen og Hege Skjelbred Hatlemark.

Selvaag Eiendom tilslutter seg de 10 anbefalte strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050

– Vi har påbegynt planlegging og implementering av de nye strakstiltakene og ser frem til den videre utviklingen. Dette vil uten tvil gi våre leietakere en økt tilfredshet, heve kvaliteten på byggene og styrke organisasjonen vår, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen.

– Vi gratulerer Selvaag Eiendom med å forplikte seg til å gå foran. Byggeierne har en viktig rolle som premissgiver for resten av verdikjeden. Byggherrer som etterspør grønne løsninger, skaper et marked for grønne prosjekterende, entreprenører og produsenter. Uten dette, får vi ikke den bærekraftige endringen vi trenger i bygg- og anleggssektoren, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse og NGBC.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltak for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse, og det er nå også laget en spesialtilpasset liste for de som bygger boliger for salg.