Leder januar 2019

portrett thor olaf askjer

Vi lever i et av verdens beste land. Felleskapet bygger veier for oss, gir barna våre skole, passer på oss når vi blir gamle, forsker på hva fremtiden vil bringe. I tunge stunder kan vi lett klage over at eldreomsorgen kunne vært bedre, at det burde vært bedre lys i den gatestubben hvor jeg bor. Og når vi hvert år skal signere selvangivelsen, synes vi kanskje at det blir krevet i overkant mye fra kemneren. Dessuten betaler jeg moms, bompenger og elavgifter – bare for å nevne noe av det jeg bidrar med.

Vi kan gjerne også ta debatten om hvor effektive det offentlige er til å yte tjenester til befolkningens beste. Alt dette må vi diskutere og utfordre til enhver tid. Men disse debattene ligger dog litt på utsiden av hva Norsk Eiendom skal engasjere seg i.

Norsk Eiendom har derimot legitimitet til å mene at eiendom skal beskattes på lik linje med andre aktivaklasser og annen næringsvirksomhet. Tunge økonomiske miljøer har lenge hevdet at eiendom er underbeskattet. Det er en myte.

Når man snakker om beskatning av eiendom, må man i alle fall gjøre to viktige skiller. Det å eie egen bolig er et viktig element i norsk velstandsmodell. Investering i egen bolig er skattemessig prioritert. Vi skal ikke mene så mye om det annet enn å nevne at det for oss er pussig at politikerne relativt lett innfører eiendomsskatt på bolig. Det å eie bolig fører det som kjent ingen løpende inntekter med. For de som bor i en bolig over lang tid, vil eiendomsskatten tære på husholdningens økonomi. Like pussig er det at ingen politikere våger å beskatte gevinsten ved salg av bolig. Selger man bolig med gevinst, har man også råd til å betale skatten.

Når det gjelder næringseiendom, er bildet langt mer komplekst. I løpet av de senere årene har det skjedd en rekke skatteskjerpelser. Det gis ikke lenger rabatt ved formuesfastsettelse av eiendom når formuesskatten skal beregnes. Man betaler relativt sett mer i formuesskatt hvis man eier en eiendom perifert i forhold til i pressområdene i byene. Er man utlending som eier eiendom i Norge, slipper man formuesskatten. Man får ikke uten videre skattemessig fradrag for renter. Stadig flere kommuner innfører eiendomsskatt, og den må man betale selv om eiendommen står tom eller er under ombygning. Skal du omregulere en tomt, krever kommunen at du skal være med på å bekoste infrastruktur i området. Strømregningene din belastes med gebyrer som kommer andre enn deg selv til gode. Selger du eiendommen med gevinst, betaler du skatt som all annen næringsvirksomhet. Hver og en av disse skattene er kanskje ikke urimelige i seg selv. I sum er det i ferd med å bli for mye.

Konsekvensene på sikt er dårligere vedlikehold, mindre spennende arkitektur og at mindre kapital strømmer til byutviklingen. Mye av den steds- og byutviklingen vi i dag er stolte av, vil ikke bli like enkelt å realisere.

Skatt er et tema som også har følelsesmessige implikasjoner. Det handler om sympatier og antipatier med bransjer og aktører. Det handler om ideologi og fordelingspolitikk. Norsk Eiendom har hevdet skattenøytralitet på tvers av næringer. Ut over det har vi ikke tatt et veldig tydelig standpunkt til hvordan vi skal innrette vår næringspolitikk på området. Men vi vil bruke mye ressurser i 2019 på å belyse emnet og skaffe oss mer dybdekunnskap. Vi setter stor pris på å få innspill fra dere der ute som må tenke skatt hver dag.

Thor Olaf Askjer