For kort tid tilbake ble det lansert nye versjoner av standard leieavtaler som utgis i samarbeid mellom Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund, Forum for Næringsmeglere og NEF. Leieavtalen omtales gjerne som meglerstandarden og er den meste brukte leieavtalen i Norge. Den brukes delvis slik den er – og delvis som mal for mer komplekse leieavtaler. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS har bistått Norsk Eiendom i revisjonsarbeidet.

Dette seminaret gir en innføring i innholdet leieavtalen og vanlige problemstillinger ved bruk av standard leieavtale. Vi vil gjennomgå leieavtalen for brukte lokaler, som er den mest brukte varianten, men også vise hvilke andre varianter som finnes og når disse benyttes. I tillegg til å gi en grunnleggende forståelse av hva en leiekontrakt er, vil vi ved gjennomgang av leieavtalen konkret fremheve noen forhold som det er viktig at partene har fokus på som eksempelvis:

 • Leietid og forlengelsesmuligheter
 • Fastsetting og regulering av leie i leietiden og forlengelsesperioder
 • Eiendomsskatt
 • Felleskostnader
 • MVA
 • Ansvar for offentligrettslige krav
 • Vedlikeholdsansvar
 • Endringsarbeider
 • Overtakelse og tilbakelevering
 • Fremleie/overdragelse
 • Garantier og andre sikkerheter
 • Tilbakelevering

Foredragsholdere vil være Lars D. Råmunddal og Jacob Solheim som begge er advokater og partnere i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

Velkommen!

Dresskledd hånd/arm som signerer avtale

Praktisk informasjon

Tid og sted

Onsdag 15. februar 2017 kl. 13.00-15.00. Velkomst fra kl 12.30
Sted: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen,
C.J. Hambros plass 2d, 10. etasje

Kursavgift

950,- per person.

Betaling av kursgift må skje innen 8. februar 2017 til kontonummer 8101.43.60816 v/ Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. Merk betalingen med navn på kursdeltaker samt firmanavn.

Påmelding

Frist for påmelding er 8. februar

Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje senest 8. februar.

For spørsmål ta kontakt med markedskoordinator Ellen Kathrine Bock-Svendsen på ekbs@foyentorkildsen.no.