Logo til Norsk Eiendom, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere i lys grå tone

Bli oppdatert på endringer i kontraktsmalene
og de nye avtalene for Coworking og handelslokaler

Norsk Eiendom og Forum for næringsmeglere/Norsk eiendomsforbund lanserer nå reviderte og nye standardkontrakter for utleie av næringseiendom.

I samarbeid med Norsk Eiendom inviterer Føyen Torkildsen til frokostseminar hvor de nye malene gjennomgås, spesielt med fokus på endringene som er foretatt i standardkontraktene. I tillegg vil de nye avtalene som lanseres blir presentert, herunder den nye malen for Coworking og avtaler for handelslokaler.

Foredragsholdere

  • Adm dir. Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
  • Advokatene Anette Thunes, Marit Hagen Zaitsev og Ottar F. Egset fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Velkommen!

Nøkkelknippe overleveres med bilde av plantegninger liggende på bordet

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 26. februar 2019 kl. 08.30-10.00
Kaffe fra kl 08.00

Sted: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen,
C.J. Hambros plass 2D, 10. etasje

Seminaret er gratis.

Påmelding
Frist for påmelding er 23. februar.