Investeringsdirektør Nils Arne Gundersen ser frem til å jobbe mot en grønnere eiendomsbransje, og signerer nå på de 10 strakstiltakene på vegne av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv.

– I Nordea er vi opptatt av at kapital vi forvalter investeres på en forsvarlig måte. Vi kaller det avkastning med ansvar. Betydelige midler fra pensjonssparingen er investert i eiendom, og det er derfor helt naturlig å se på hvordan eiendommene presterer i forhold til miljø og bærekraft, og hvordan vi kan øke prestasjonene, sier Nils Arne Gundersen.

– Nordea Liv har vedtatt en ny ambisiøs miljøhandlingsplan for våre eiendommer, hvor tilslutning til veikartet er et viktig første skritt. Vi ser fram til å samarbeide med Grønn Byggallianse og eiendomsbransjen fremover for å lære mer og bli mer miljøeffektive, avslutter han.

– Det er veldig spennende at et livforsikringsselskap som Nordea Liv melder seg inn i Grønn Byggallianse og tilslutter seg strakstiltakene. Det vil sannsynligvis få ringvirkninger ut over byggene Nordea Liv selv eier og forvalter. På vårt seminar om Merverdien av grønne bygg 28.11, var det tydelig at stadig flere finansinstitusjoner foretrekker grønne bygg, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev. – Vi strømmer de fleste av møtene våre. Jeg vil anbefale alle som har interesse av finansiering av fremtidens eiendommer, å se opptak av møtet, avslutter Bramslev.

portrett nils arne gundersen med eiendomssektorens veikart
– Nordea Liv har vedtatt en ny ambisiøs miljøhandlingsplan for våre eiendommer, hvor tilslutning til veikartet er et viktig første skritt, sier investeringsdirektør Nils Arne Gundersen.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.