Setter full fart på sin miljø- og bærekraftsatsing

NorgesGruppen tilslutter seg de ti strakstiltakene

– Vi har tilsluttet oss de ti strakstiltakene i eiendomssektorens veikart mot 2050 for å understreke at vi mener alvor med å planlegge, bygge og drifte mer miljøvennlig, sier Øistein Brevig Pjaaka, administrerende direktør i NorgesGruppen Eiendom AS.

NorgesGruppen Eiendom besitter via datterselskaper over 275 000 kvm med eiendomslokaler i Norge. Dette er hovedsakelig butikkeiendom, utviklings­eiendommer og noen mindre nærsentre.

I tillegg til egen eiendom leier NorgesGruppen inn over 1.200.000 kvm butikk­lokaler til egne dagligvarekjeder. NG Eiendom er også deleier i en rekke andre eiendomsselskaper.

Gjennom ulike pilotprosjekter har NorgesGruppen Eiendom opparbeidet seg god kompetanse på miljøsiden gjennom å teste ut ulike miljøtiltak. De har dessuten oppført seks miljøbygg og to til planlegges oppført i 2022. Selskapet har også en utstrakt innsats for å sørge for at miljø- og energitiltak innpasses i pågående plan- og prosjektutviklingsprosjekter.

Positive ringvirkninger i bransjen

Nå har NorgesGruppen Eiendom sluttet seg til eiendomssektorens veikart, som skal sikre grønn omstilling av bransjen. Bak veikartet står Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

Veikartet har tilhørende strakstiltak 1.0 med tiltak nr. 1-10, og den nye 2.0 med nr. 11-20, som eiendomsbedrifter forplikter seg til. De nye kravene går blant annet på å etterspørre utslippsfrie byggeplasser og andre tiltak for klimakutt.

– Arbeidet med miljø og bærekraft står allerede høyt på dagsorden i NorgesGruppen Eiendom. Ved å slutte seg til strakstiltakene i veikartet tar de ikke bare viktige steg videre for egen del – deres miljø og bærekraftsatsing vil også gi positive ringvirkninger i bransjen. Vi er glade for at de nå også vil vise vei for mange andre, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

 Les mer om:

Adm. direktør i NorgesGruppen Eiendom, Øistein Brevig Pjaaka.
SPAR Norge og NorgesGruppen Eiendom har vunnet prisen Convenience Retail Sustainability Award for å ha utmerket seg med sin miljøbutikk på Snarøya. Les mer her.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter).
  2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan.
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene.
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt.
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger.
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.
  8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene.
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration).
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass.

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Kontakt

2022-02-09T11:18:24+01:0010. januar 2022|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top