Sikkerhetskonferansen arrangeres av Næringslivets Sikkerhetsråd, og har en sentral plass i det opplysnings- og informasjonsarbeidet foreningen bedriver mot næringsliv og offentlige myndigheter.

Meld deg på konferansen for å få førstehåndsinformasjon om trusselbilder og trender man ser i dag og forventer i fremtiden.

Smakebiter fra dag 1: Runa Sandvik, sikkerhetsresearcher i USA, Eiliv Ofingsbø avdelingsdirektør i Kripos, Bjørn Ericsson, bransjekspert i Säkerhetsbransjen, og Odd Reidar Humlegård fra Politidirektoratet

Konferansen går over to dager. Om kvelden 21. september inviteres det til festmiddag der bl.a. prisutdeling av Outstanding Security Performance Award – OSPA – finner sted.

Smakebiter fra dag 2: Avtroppende ambassadør i Ukraina Jon E. Fredriksen, Ola Kaldager tidligere sjef i etterretningstjenesten, og Kadafi Zaman, TV2-nyhetene

Til høyre ser du en oversikt over programpostene.

Praktisk informasjon

Tid og sted

21.-22. september på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4 i Oslo

Programoversikt

 • Sikkerhetstilstanden – Hans Christian Pretorius, NorCERT
 • Datakriminalitet – Eiliv Ofingsbø, Kripos
 • Informasjonssikkerhet – Runa Sandvik, Security Researcher
 • Wakeup call: Hva med utskrifter og harddisker? Norsk Makulering
 • «Det nye politiet” – Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
 • Kriminalitetsbildet sett fra næringslivet – Ingebjørg T Wilhelmsen, Norsk Petroleumsinstitutt
 • Parallellsamfunn og kriminalitet – Björn Ericsson, Säkerhetsbranchen, Almega
 • Organisert kriminalitet – Brita Wallström, Polismyndigheten
 • Russland og Europa – Jon Elvedal Fredriksen, Norges ambassadør i Ukraina
 • Trusselbildet mot Norge – Jon Fitje Hoffmann, Politiets sikkerhetstjeneste
 • Skaper vesten terrorister? – Ola Kaldager, tidligere sjef for etterretningstjenesten
 • Utfordringene for Europa og Norge?
  – Aud Kolberg, Utenriksdepartementet
 • Sikkerhetspolitikk og migrasjon sett fra en journalist – Kadafi Zaman, TV2-nyhetene