Som første organisasjon utenom eiendomsselskapene, ønsker SINTEF Byggforsk med dette å markere at de stiller seg bak den skisserte veien mot visjonen i veikartet. 

– Ved at flere slutter opp om dette, vil vi lettere kunne realisere visjonen. Vi tror at et tett samspill i næringen og mellom næringen, forskningsmiljøene og myndighetene er nødvendig for å løse miljøutfordringene og stimulere til grønn konkurransekraft, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk.

Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, mener tilslutningen av Sintef er et viktig bidrag.

– Vi trenger hjelp fra SINTEF Byggforsk til å teste ut nye løsninger slik at byggeierne kan trygges i å velge nye mer bærekraftige løsninger enn vi har gjort til nå. Ved å i første omgang å tilslutte seg veikartet, bidrar SINTEF Byggforsk til å trygge byggeierne i at de er på riktig vei hvis de følger anbefalingene i veikartet, sier Bramslev.

– Ved at flere slutter opp om dette, vil vi lettere kunne realisere visjonen. Vi tror at et tett samspill i næringen og mellom næringen, forskningsmiljøene og myndighetene er nødvendig for å løse miljøutfordringene og stimulere til grønn konkurransekraft, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk.