50 personer møtte frem, og over 30 deltok via streaming. Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom var møteleder.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse arrangerer nå en serie frokostmøter som omhandler De 10 strakstiltakene for byggeierne i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Tirsdag 21.mars arrangerte vi det tredje møtet i denne serien. Tema var sirkulær økonomi.

Se programmet her

Velkommen og kort introduksjon til
Eiendomssektorens veikart mot 2050

Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom: Se presentasjonen her

Presentasjon av “Faktaark om initiativ og
nye føringer om sirkulær økonomi fra EU”

Gunnar Grini, Gehør: Se presentasjonen her

Sirkulær økonomi som forretningsmulighet

Camilla Haugsten, Ouroboros: Se presentasjonen her

Ressursoptimalisering, ny nasjonal handlingsplan for byggavfall

Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse: Se presentasjonen her

Sirkulær økonomi i IKEA

Yngvill Ofstad, IKEA: Se presentasjonen her

Oppsummering og avslutning