Skanska Eiendomsutvikling tilslutter seg nå de 10 strakstiltakene for boligutviklere

– I flere år har Skanska utviklet og bygget noen av landets mest miljøvennlige bygg for næringseiendom. Nå er det på tide at vi gjør det samme for nye boliger. Vi ønsker å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger som legger til rette for at kjøperne lettere kan ta gode miljøvalg. Da er det også naturlig at vi tilslutter oss strakstiltakene for boligutviklere, sier Thorbjørn Brevik, konserndirektør Skanska Eiendomsutvikling.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltak for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse, og det er nå også laget en spesialtilpasset liste for de som bygger boliger for salg.

torbjørn brevik med eiendomssektorens veikart
– Naturlig at vi tilslutter oss strakstiltakene for boligutviklere, sier Thorbjørn Brevik, konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling.