I halvannet år har det vært mulig å prosjektere bygg etter enten TEK10 eller TEK17. Fra 1. januar er det TEK17 som gjelder. Søknader om byggetiltak som kommer inn til kommunen etter 1. januar 2019 skal prosjekteres etter TEK17. Etter dette tidspunktet er det ikke lenger mulig å velge at prosjektet skal prosjekteres etter TEK10.

Les mer