Grønn Byggallianse, Norwegian Green Building Council (NGBC) og FutureBuilt arrangerte nylig frokostmøte om smart og grønn mobilitet. Når all trafikkvekst i byene skal tas gjennom kollektiv transport, sykkel og gange, og delingsøkonomien er en realitet – hvordan endrer dette måten vi må planlegge og prosjektere? Les referat og se streaming (nederst i artikkelen) her.