Det er nå en tilnærmet full oppslutning i byggenæringen og i kommunene om at universell utforming er viktig for å skape et inkluderende samfunn, viser en ny undersøkelse.

Les mer