Nybyggkontrakt med endringsregulering (Word-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg – brukt bygg – som det er (Word-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg – nytt, rehabilitert bygg (Word-format)

Last ned

Utvidet standard leieavtale for næringsbygg – nytt, rehabilitert bygg (Word-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringsbygg (brukte – som de er) Bare house-variant

Last ned

Standard leieavtale for næringslokaler – nye, rehabiliterte lokaler (Word-format)

Last ned

Standard leieavtale for næringslokaler – brukte – som de er (Word-format)

Last ned

Oversikt over standard leiekontrakter 2013 (PDF-format)

Last ned