Hovedversjonen ligger nå tilgjengelig for nedlastning. Nytt tidspunkt for gjennomgang av endringene i leieavtalen er 6. september.

Standardavtaler for leie av kontorer foreligger i seks varianter som alle oversettes til engelsk. Av ulike årsaker er det behov for å revidere avtalene med jevne mellomrom. Vi har akkurat vært gjennom en omfattende revisjon og hovedversjonen er nå tilgjengelig på norsk på vår medlemsside. De øvrige versjonene blir ferdig i løpet av sommeren. De engelske oversettelsene vil foreligge til høsten.

Revisjonen har denne gang foretatt en omfattende gjennomgang av ord og uttrykk. Slik sett kan det se ut som om det er gjort flere endringer enn hva som har forretningsmessig konsekvens. Det er også laget et hendig eksempel på hvordan man fører overtagelsesprotokoll. Av de materielle endringer kan nevnes saklighetskriterier for å tillate fremleie, risiko knyttet til eiendomsskatt og offentligrettslige krav. Som alltid er MVA-kapittelet modernisert i tråd med gjeldende forskrifter og praksis.

«Konkurransen skal skje på produkt og pris – og ikke på sære konkurransevilkår og finurlige kontraktsbestemmelser» påpeker Thor Olaf Askjer i en kommentar. «Ved bruk av gjennomprøvde standardkontrakter sikres begge parter i et utleieforhold» avslutter Askjer som selv har vært aktivt med i revisjonsarbeidet.

Seminar 6. september

Norsk Eiendom anbefaler alle sine medlemmer om å sette seg nøye inn i kontraktene. 23. juni ble det ble avholdt et fulltegnet seminar som gav en innføring av endringene i standardavtalen. Det er satt opp tidspunkt for neste gjennomgang som vil bli 6. september. Klikk her for påmelding og mer informasjon.

Klikk her for å melde deg på seminaret.