Hvilke leveranser kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer? Standard Norge og Norges Bank inviterer til frokostmøte 1. november hvor standarden blir lansert og overrakt statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En ny Norsk Standard, NS 5834, gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre de forskjellige typer vurderinger for å få best mulige løsninger.

Med NS 5834 får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy for å beskrive sikringstiltak, når disse skal planlegges i byggeprosessen og hva slags kompetanse som kreves i planleggingen av tiltakene. Standarden sier også noe om hvordan sikringstiltakene skal utvikles sammen med andre løsninger, slik at hensynet til økonomi, estetikk og praktiske forhold blir ivaretatt.

Når: tirsdag 1. november kl. 0830-1030 (frokost fra 0800)

Hvor: Norges Bank, Bankplassen 2, Oslo sentrum