Stortinget har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima- og miljøsak, melder klima- og miljødepartementet (KLD) i en pressemelding. 

– Forbud mot nydyrking av myr er et effektivt tiltak som bidrar til at vi kan oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

For å nå målene i Parisavtalen om kraftige utslippskutt er det viktig å ta vare på lagrene av karbon og styrke disse.  Parisavtalen framhever også at det er viktig å ta vare på økosystemene og naturmangfoldet.

Les pressemeldingen fra KLD i sin helhet her og Stortingets vedtak her.