– Nå gir vi fylkesmennene i fast oppgave å samordne innsigelser fra alle statlige etater. Dette vil bidra til at uenighet løses tidligere og planprosessene går raskere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Les mer