Vårt kurs om bærekraftige steds- og byutvikling var spekket med gode innlegg om å skape bygg og byområder som er tilgjengelige for alle. Advokat Geir Lippestad og byutvikler Laurie Vestøl var blant foredragsholderne.

Nå kan du se opptak fra hele kurset.

Hele gruppen med foredragsholdere smilende mot og fornøyde
God stemning blant foredragsholderne! Fra venstre Geir Lippestad, Helle Aanesen, Jon R. Solsrud, Carl Henrik Borchsenius, Anna Marion Persch, Laurie Vestøl, Trine Presterud, Christine Wergeland Sørbye og Thor Olaf Askjer.
Universell utforming logo

Kurset ga oss innblikk i hva Plan- og bygningsloven og Likestillings- og diskrimineringsloven sier om universell utforming. Vi fikk også en innføring i hvordan FN’s bærekrafts mål utfordrer eiendomsbransjen.

Vi ble inspirert av berørende eksempler fra virkeligheten der gode tekniske løsninger forvandlet bakgårdsslum til en levende bydel.

Det synes å være bred enighet om at et utvidet helsebegrep er et viktig siktemål for steds- og byutvikling. På en troverdig måte fikk vi forklart hvordan tilgjengelighet for alle og yrende byliv også er god butikk for eiendomsaktørene.

Advokatfirmaet Lippestad AS og Universell utforming AS var medarrangører. Kurset ble avholdt tirsdag 20. august 2019.

Lenker

Helle Aanesen på scenen foran et bilde som sier If physical activity was a pill it would be the most prescribed medicine on the market
Anna Marion Persch på scenen
Geir Lippestad på scenen
Laurie Vestøl på scenen foran presentasjonen som viser en tegning av et uteområde med mye beplantninger
På bildene øverst er medarrangørene Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft og Geir Lippestad fra Advokatbyrået Lippestad AS. På bildet t.v. Anna Marion Persch fra Adv. Lippestad og over byutvikler Laurie Vestøl.