Arbeidstilsynet gjennomførte 500 tilsyn på byggeplasser i mai. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk stoppbeskjed på grunn av farlig arbeid med sag eller tilsvarende i høyden. Nærmere 200 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.
Les mer