Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom arrangerte workshop om bærekraftig boligutvikling 30. august. Her deltok 25 engasjerte boligutviklere med konkrete innspill til hvordan de mener bærekraftige boliger skal oppføres. Resultatene skal ligge til grunn for anbefalte «strakstiltak for boligutviklere», basert på veikartet vårt.
Les mer