Nederland leder an i den sirkulære økonomien og ambisiøse utbyggere med samarbeidspartnere inviteres derfor dit på studietur. Studieturen, som foregår 11.-13.april, arrangeres av FutureBuilt i samarbeid med Grønn Byggallianse, Circular Norway og Nederlands ambassade i Oslo.
Les mer