Gjennom studiemodulen E14 «Byggherrens kontrakter og økonomi» vil du få enda mer kunnskap om investeringskostnader og livsløpskostnader (LCC), og sammenhengen mellom disse. Konkurransegrunnlaget for bygg og anlegg er et tema, entrepriseretten og de ulike entreprisekontraktene andre. Nå er siste sjanse for påmelding.