Styret i Norsk Eiendom har vært på besøk hos byråd Tryti i Bergen. Byrådet i Bergen har klare ambisjoner om høyere kvalitet i byutviklingen. Nyttig å bli kjent med hverandres interesser. Vi er enige om å fortsette dialogen for raskere og bedre byutvikling.

Les mer