Styret søker ny leder til Norsk Eiendom

Styret i Norsk Eiendom har satt i verk en prosess for å finne en fremtidig leder av foreningen. Det har i flere år vært en forståelse mellom styret og nåværende leder Thor Olaf Askjer om at det skal skje et lederskifte innen høsten 2020. Styret har som mål at den nye lederen skal være på plass innen sommeren. Det må være tilnærmet ideelt med et så omforent og godt planlagt lederskifte både for foreningen og for den som gjennom 10 år har gjort en solid jobb med å styrke foreningens og bransjens posisjon.

Styret går til rekrutteringen med høye forventninger til en ny leder.

Fra annonseteksten kan vi lese:

Om bransjen

Eiendomsbransjen forvalter store verdier, besitter høy kompetanse og har avgjørende innflytelse på folks hverdag. Bransjen former folks hjem, arbeidsplasser og arenaer for menneskers fritid. Vi representerer kanskje den delen av næringslivet som setter tydeligst spor etter seg i store og små lokalsamfunn. Dette gir oss et betydelig ansvar.

Våre medlemmer ønsker å ivareta dette ansvaret på en så god og samfunnsnyttig måte som mulig. Utgangspunktet er selvsagt at eiendomsselskapene ser attraktive forretningsmuligheter i å utvikle tomter og bygninger. Men våre ambisjoner går lengre enn dette. Vi tror på at vi gjennom godt samarbeid med politiske myndigheter og offentlig forvaltning kan skape varige samfunnsverdier og forbedre måten vi nordmenn bor, arbeider og ferdes på.

Om stillingen

Som ny administrerende direktør vil du ha ansvaret for å lede Norsk Eiendom videre i en periode som vil bli preget av store endringer.  Det grønne skiftet, digitalisering og seriøsitet er begrep som har stor relevans for vår bransje og som har preget nyhetsbildet og konferansearenaene de siste årene, og tematikk som ligger til grunn for rollen som administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Sentrale ansvarsområder:

Kommunikasjon / synliggjøring

En sentral utfordring for eiendomsbransjen er å synliggjøre vår samfunnsmessige relevans og betydning for landets verdiskaping.

Næringspolitikk / forbedring av rammevilkår

I tillegg til å ivareta dagsaktuelle problemstillinger, er vår oppgave å bidra til forutsigbare rammer og handlingsrom som sikrer langsiktighet for vår bransje og for steds- og byutviklingen.

Lede organisasjonen / drift og videreutvikling

Norsk Eiendom har en liten, men kompetent og motivert organisasjon, som må driftes og utvikles videre på en god måte.

Kandidatprofil

Aktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med den forventede tyngde og troverdighet. Opprettholdelse av tilliten til organisasjonen er av høyeste viktighet, både internt blant medlemmene i foreningen og eksternt mot alle foreningens støttespillere, samarbeidspartnere og øvrige sentrale samfunnsrettede aktører.

Erfaring og kvalifikasjoner

Vi tror man kan komme inn som leder av Norsk Eiendom med ulik erfaringsbakgrunn. Foreningens «plassering» i samfunnsdebatten, størrelse, formål og politiske viktighet tilsier imidlertid at aktuelle kandidater bør ha en operativ tilnærming til, kjenne seg igjen i og ha følgende erfaringer:

  • Kommunikasjon. Stillingen innebærer et vesentlig innslag av kommunikasjonsarbeid og arbeid med omdømmebygging. Å trives med å fronte saker i media, arbeide inn mot departementer og delta i samfunnsdebatten er en forutsetning for å være aktuell som kandidat.
  • Eiendom. God forståelse for eiendomsbransjen og bransjens sentrale posisjon i samfunnet, samt endringene den står overfor.
Styret i Norsk Eiendom 2019
Styret i Norsk Eiendom søker ny administrerende direktør. Fra venstre: Anders Buchardt, Christine Kahrs, Øystein Thorup, Marianne Tvenge og Salman Saeed. Stig Bech var ikke tilstede da bildet ble tatt.
  • Politikk. Vedkommende må ha erfaring med eller god kjennskap til de politiske prosessene og sakene som berører bransjen, herunder arbeid med rammevilkår. God kjennskap til, eller nettverk inn mot relevante politiske miljøer vil være en fordel.
  • Ledelse. Ledererfaring samt gode og inkluderende lederegenskaper er noe som vil vektlegges.

Riktig kandidat bør ha godt utviklede strategiske egenskaper, med kapasitet og overblikk til å kunne balansere fokuset på både utfordringer og muligheter. Evnen og lysten til å håndtere en arbeidshverdag fylt med både administrative gjøremål, så vel som til deltakelse på profilerte arenaer vil også være en suksessfaktor i stillingen.

Vi forventer at ny leder har høyere relevant utdanning, f. eks. innen økonomi, kommunikasjon, jus, eiendom e.l. Relevante erfaringer og personlig egenskaper/egnethet vil imidlertid vektes høyere.

Hvorfor velge Norsk Eiendom og denne muligheten?

Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med alle dens muligheter til å bidra til å fortsette å styrke Norsk Eiendom som en av Norges viktigste bransjeforeninger.

I tillegg vil vi fremheve følgende:

  • En sentral stilling med stor påvirkningskraft
  • En bransje i endring og med en vesentlig samfunnsmessig rolle
  • Mulighet for å løfte foreningens rolle til et nytt nivå
  • Ledelse av et høykompetent og komplementært team med stort engasjement
  • Et profesjonelt og engasjert styre

Dette, sammen med et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår og ambisjoner om å fortsette å «sette agenda» håper vi vil være attraktivt for vår nye leder.

Praktisk informasjon

Se stillingsutlysningen hos Hartmark Executive Search.

Se også www.norskeiendom.org og Årsrapport 2018 for ytterligere informasjon.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Petter Endsjø tlf. 908 33 050 eller Phillippe Caillé tlf. 900 71 965.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor Norsk Eiendom.

Søknadsfrist 2. februar.

2020-03-16T18:57:57+01:0015. januar 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top