SEB var svært tidlig ute med arbeid med grønne obligasjoner, og har nå systematikk for å gjennomføre gode prosesser for «Green Bonds». «The five pillars of Green Bonds & Sustainable Finance» er en metodikk som kan adopteres av andre finansieringsinstitusjoner som vurderer grønne obligasjoner.