Norsk Eiendom har levert høringssvar til EUs forslag til regelverket for bærekraftig finans – taksonomi. Vi er kritiske på tre punkter: kravet om energieffektivitet i nye bygg, kravet om at nye bygg ikke kan bygges på grunn som hypotetisk kunne blitt til skog, og taksonomikravene ved kjøp av bygg.

Fagsjef for bransjeutvikling, Vidar Fiskum.

Vidar Fiskum, fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom presiserer: – Kravet om energieffektivitet i nye bygg til 20 % av NZEB (Nearly zero emission building), som er en ikkestandardisert betegnelse innen EU, er feil formulert. Norge som har høye NZEB-krav vil få mer utfordrende vilkår enn EU-land med mer slappe NZEB-krav, sier Fiskum, fagsjef bransjeutvikling og fortsetter:

– Vi er kritiske til at nye bygg ikke kan bygges på grunn som hypotetisk kunne blitt til skog, fortsetter Vidar. I Norden, hvor skogvekst finner sted på de fleste typer arealer, vil i hovedsak nedbygging av myr og høyfjells­områder bli berørt av dette taksonomikravet.

– Til sist vil taksonomikravene ved kjøp av bygg gi et altfor snevert energiklassekrav etter norske forhold, og vil

omfatte kun 1 % av bygningsmassen. Kriteriet bør endres slik at de 15 % mest energieffektive byggene i hvert enkel EU-land omfattes av taksonomien, sier Fiskum.

Svarene er utarbeidet i samråd med Grønn Byggalianse, Finans Norge og Nordic Property Group, samarbeidsorganet for de nordiske bransjeforeningene innen eiendom.

– Norsk Eiendom sendte også inn et svar sammen med de nordiske søsterorganisasjonene Fastighetsägarna, Rakli og Ejendom Danmark. I tillegg til ovenstående, er vi kritiske til at vannkraft ikke er definert som en ren og grønn energiform, avslutter Fiskum.

Lenker

Norsk Eiendoms høringssvar

Felles nordisk høringssvar

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00