2. september kl 9.00 – 12.00

Ved leie av kontorlokaler er det viktig at kravspesifikasjonen fra leietaker er tilpasset dagens virkelighet. I tråd med nasjonale målsetninger og Eiendomssektorens veikart mot 2050, som Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom lanserte i juni, er gode kontorlokaler sunne, giftfrie, fleksible og energieffektive. De utfordrer dagens bruk og kast-kultur, og baserer seg på den nye sirkulære økonomien – der vi tar bedre vare på materialressursene våre.

Stadig flere leietakere ønsker disse kvalitetene, men vet ikke hvordan de skal spesifisere det. Og stadig flere byggeiere ønsker å tilby lokaler som tilfredsstiller disse kvalitetene, men møter kravspesfikasjoner som ikke etterspør dem. Noen ganger kan dagens kravspesifikasjoner til og med være en barriere for disse kvalitetene.

Stadig flere leietakere ønsker seg sunne, giftfrie, fleksible og energieffektive lokaler, og flere byggeiere ønsker å tilby lokaler som har disse kvalitetene.

Norsk Eiendom har derfor i samarbeid med blant annet Grønn Byggallianse, Enova og NGBC, utabeidet en mal for moderne kravspesifikasjoner. Malen kan tilpasses både små og store leietakere. Profesjonelle leietagerrådgivere kan ha nytte av å ta ut tekster fra malen i sine skreddersydde kravspesfikasjoner. Små leietakere kan bruke malen direkte, gjennom en versjon som er tilpasset nettopp små lokaler.

Ved dette møtet presenterer vi malen og viser hvordan den kan brukes. Møtet blir direktesendt via live streaming.

Program

9:00 Velkommen

9:05 Hvordan ser optimale kontorlokaler ut etter det grønne skiftet?
Tanker basert på Eiendomssektorens veikart mot 2050 v/ daglig leder Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse

9:25 Bruk av miljøsertifisering som kravspesifikasjon
v/ Anders Nohre-Wallden, NGBC

9:45 Mal for kravspesifikasjoner – gjennomgang av malen med eksempler på hvordan den kan brukes v/ Arne Førland-Larsen, Grønn Byggallianse

10:30 Pause

10:45 Hvordan kan en liten leitaker ha nytte av denne malen
v/ Carl Henrik Borchenius, Norsk Eiendom

11:00 Hvordan kan en innleiemegler ha nytte av en slik mal
v/ Stein Randby, Malling & Co

11:15 Enova kan bidra ved energieffektiv oppgradering av lokaler
v/ Anders Solem, Enova

11:30 Spørsmål og diskusjon

12:00 Slutt

Praktisk informasjon

Tid og sted

2. september kl 9-12 i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo. Møterom Sinnataggen

Registrering og enkel frokost fra kl 08.30.

Du kan fortsatt melde deg på

Møtet er gratis, men du må melde deg på. Uteblivelse uten avmelding påfører en avgift på kr 250,-.

Klikk her for påmelding

Møtet er avholdt.

Hvis du ikke hadde anledning til å delta kan du se opptak av møtet.

Se foredragene her