Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom lanserer sitt veikart som har blitt til gjennom en omfattende prosess denne våren.

Det skal overleveres Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft som innspill til deres arbeid, og vil danne grunnlag for prioriteringer hos Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom framover.

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 i Oslo
23.06.2016 kl 08.30-10.30

Vi håper og tror Veikartet vil kunne danne et godt grunnlag for å utarbeide organisasjonsstrategier både hos byggeiere og deres kunder. På møtet presenterer hvordan vi ser for oss at eiendomssektoren vil se ut i 2050  og hvordan vi vil komme oss dit. Møtet er gratis.

Det blir enkel frokostservering, så møt opp i god tid!

Program

 • 8:30 Velkommen
 • Presentasjon av veikartet, ved Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse
 • Veikartet overrekkes Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft,
 • ved Idar Kreutzer, som vil kommentere arbeidet
 • Slik ser vi mulighetene i det grønne skiftet hos en offentlig eiendomsaktør,
 • ved Rigmor Hansen, adm. dir. Undervisningsbygg, Oslo
 • Slik ser vi mulighetene i det grønne skiftet hos en privat eiendomsaktør,
 • ved Roy Frivoll, forvaltningsdirektør hos Avantor og styreleder i Grønn Byggallianse
 • Energisektorens syn på det grønne skiftet ved Dag Christensen, næringspolitisk rådgiver Energi Norge
 • Spørsmål og diskusjon
 • Slutt 10.30

Mer informasjon om prosjektet

Grønn Byggallianse i samarbeid med Norsk Eiendom arbeider nå med utformingen av veikartet for hvordan eiendomsektoren konkret må bidra for å oppfylle Norges miljømål.

I løpet av våren har det blitt gjennomført både workshops og intervjuer av utvalgte bidragsytere. Første utkast av veikarteter er nå publisert og fire hovedspørsmål har utkrystalisert seg:

 • På hvilke områder har det størst effekt å bidra?
 • Hva skal til for at bransjen kan omstille seg på kommersielle betingelser?
 • Hvilke grep må gjøres for å redusere utslipp knyttet til energibruk i drift, materialer og transport?
 • Hvordan oppnå krav til redusert avfall og økt utnyttelse av materialressurser?