Tenk nytt om gamle bygg. Se nytt tipshefte!

Å ta vare på eksisterende bygg er ett av de viktigste klima- og miljøtiltakene bygg- og eiendomssektoren kan gjøre. Nå kommer Grønn Byggallianse med et tipshefte for å tenke nytt om gamle bygg.

forsiden av tipsheftet

I tipsheftet får du råd om hva som skal til for å gjennomføre et vellykket byggeprosjekt uten å rive, og hvordan du kan finne potensialet i det bygget du allerede har. Tipsheftet er skrevet for byggherrer, eiere, utviklere og investorer, men f.eks. arkitekter og rådgivere vil kunne la seg inspirere.

Det er mange argumenter for å rehabilitere gamle bygg i stedet for å bygge nytt

Noen eksempler:

  • EU krever at 70 prosent av alt byggeavfall skal materialgjenvinnes innen 2020.
  • Produksjon av nye grunnkonstruksjoner og fundamenter gir store utslipp av klimagasser.
  • Det er et stort potensial i å utnytte den eksisterende eiendomsmassen.

Tipsheftet tilbakeviser fem myter som sier at det er bedre å rive og bygge nytt

Er dette sant eller falskt?

  1. Det koster mer å rehabilitere enn å rive og bygge nytt
  2. Bare nye bygg kan være grønne og miljøsertifiserte
  3. Det er vanskelig å utnytte arealer effektivt i gamle bygg
  4. Det er vanskelig å tilfredsstille moderne krav til inneklima i eksisterende bygg
  5. Med nye bygg får vi et mer tidsriktig uttrykk

I tillegg får du gode eksempler på hva du bør tenke på før du bestemmer deg for hva du skal gjøre med et gammelt bygg som ikke lenger møter dagens krav fra leietakere, kommunen eller andre, og flere rehabiliteringsprosjekter er presentert med uttalelser fra de involverte.

Nydalen som eksempel på rehabilitering og nybygg i kombinasjon

Øystein Thorup, adm. direktør i Avantor er styreleder i Norsk Eiendom. Han viser til Nydalen der Avantor har tatt vare på noen av de gamle byggene. Det har gitt en identitet til hele området med den historien som finnes der. Her forteller han om noen av utfordringene og gevinstene ved å bevare eksisterende bygg.

Entra gjenbruker materialer i Tullinkvartalet

Entra både bygger nytt og rehabiliterer gamle bygg i Tullinkvartalet – med brukte materialer.  – Vi ønsket å se om det var mulig å bygge stort med brukte materialer. Vi har møtt på mange utfordringer underveis, men håper vi også har banet vei for andre, slik at ombruk i fremtiden blir den nye malen, sier prosjektleder i Entra ASA, Håvar Haugen Espelid til Grønn Byggallianse.

Lenke

Klikk her for å laste ned tipsheftet

Bilde fra Nydalen med nytt bygg og det gamle rehahabiliterte
Nydalsveien 28 er ett av mange rehabiliteringsprosjekter som blir presentert i tipsheftet.
2021-11-01T11:27:05+01:002. desember 2019|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top