På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort utredet mulighetene for å innføre nye regler eller gjøre unntak fra krav i eksisterende plan- og bygningslovgivning. Målet med de nye reglene ville fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler.

Les mer