Norsk Eiendom har utarbeidet folderne Etikk i eiendomsbransjen og Eiendomsbransjens omdømme.

Etikk i eiendomsbransjen

Med denne folderen ønsker vi å inspirere våre medlemmer til etisk refleksjon.

Eiendomsbransjens oppdrag er ansvarlig steds- og byutvikling. Vi skaper gode arenaer for bolig og arbeid, helse og læring, lek og alvor. Vi tar vare på tradisjoner og virkeliggjør visjoner gjennom skaperkraft og ny teknologi for å møte samfunnets ønsker og enkeltmenneskers behov på en verdiskapende og miljøvennlig måte. Dette store ansvaret fordrer seriøsitet i vår samhandling med myndigheter, kunder, leverandører og andre forretningspartnere.

Eiendomsbransjens omdømme

Denne gir en kortfattet oppsummering av de synspunkter som kom frem i en omdømmekartlegging Claritas AS har utført for Norsk Eiendom. Vi vil her gi et innblikk i hva kartleggingen avdekker og hvilke refleksjoner vi selv gjør oss.

Vi ville vite hva omverdenen mener om eiendomsbransjen. Derfor har vi spurt sentrale samfunnsaktører. Svarene viser at vi har en jobb å gjøre for at det skal være samsvar mellom det omdømmet vi ønsker oss og omverdenens oppfatning.