Tre nøtter til eiendomsbransjen

Leder desember 2020

2020 har for Norsk Eiendom være preget av både uforutsette og planlagte hendelser. Fra å drive med langsiktige prosjekter innen bransjeutvikling til plutselig å skulle håndtere hurtige følger av pandemien. Fra å ha en administrasjon med lang fartstid til å få både en ny leder og fagsjef.

Tross høyt arbeidstrykk knyttet til konsekvensene av korona, har vi klart å holde flere av våre prosjekter i gang og nye har kommet til. For meg er det et tegn på at foreningen er godt rustet til å takle det uforutsette, samtidig som vi klarer å holde hjulene i gang med myndighetspåvirkning og bransjeutvikling.

Nå nærmer julen seg. Det får meg til å tenke på juleklassikeren tre nøtter til Askepott. Mine tre nøtter til eiendomsbransjen er mindre glamorøse, men likevel svært verdifulle for våre medlemmer.

Skatterapport

I løpet av de siste 5-7 årene har det skjedd en rekke endringer innen skattlegging av fast eiendom som i sum rammer en del av medlemmene hardt. Skatteposisjonen er avhengig av eierform, virksomhetsområde og til en viss grad hvor i landet man opererer.

For at vi som bransjeforening skal vite om vi med rimelig sikkerhet kan si om eiendom er skattenøytralt i forhold til andre aktivaklasser, bestilte styret i Norsk Eiendom i fjor et solid faktagrunnlag.

Ut fra dette har vi, sammen med dyktige jurister fra RSM og PWC, utarbeidet en rapport som nå legges ut på våre nettsider eksklusivt for våre medlemmer. Formålet er gi medlemmene en grundig gjennomgang av dagens skatteregime og dets konsekvenser.

Rapporten er ikke ment som en økonomisk orientert analyse, men et forsøk på å gi et faktagrunnlag som er gjenkjennelig for medlemmene, fra den praktiske håndteringen av skatt og avgift.

Den første nøtten til eiendomsbransjen vil gi oss et viktig grunnlag for politisk gjennomslag. I nyhetsbrevet for desember kan du lese om vårt fremstøt overfor regjeringen om blant annet formuesverdsettelse, avskrivningsbeløp og grønn eiendomsskatt.

Næringsbyggenes fremtid

Tidligere i høst fortalte jeg om behovet for et bedre kunnskapsgrunnlag når vi skal diskutere fremtidens utforming og behov for næringsbygg etter koronapandemien.

På nyåret kommer en spørreundersøkelse som skal belyse ledelsene og arbeidstakernes oppfatning om hvilke lokaler og arbeidsformer som fremmer produktivitet og kvalitet hos den enkelte og i teamet. Jo høyere svarprosent vi får jo bedre grunnlag får vi for å  gi råd og anbefalinger til myndigheter, leietakere og medlemsbedrifter. Vi ber deg og dine leietakere om å prioritere å svare på denne undersøkelsen i januar, slik at vi får et godt beslutningsgrunnlag.

Som bransje huser vi fra noen titalls til flere tusen arbeidsplasser. Vi skal være stolte over de produktene vi har. Byggene våre består pandemitesten ganske godt. Fremover må vi være gode på leveranse av både effektive og smarte løsninger for våre leietakere.

Med denne undersøkelsen skal vi skaffe oss kunnskap som kan hjelpe oss å skape og videreutvikle gode og trygge arealer som gir rom for kreativitet og et godt psykososialt arbeidsmiljø hos våre leietakere. Med den andre nøtten til bransjen håper vi at vi i fellesskap kan skape fremtidens næringseiendom.

Effektive planprosesser

Reguleringsprosesser er tidkrevende, og har over tid økt i omfang og tidsbruk. Begge parter taper økonomisk på denne tidsbruken og innbyggerne taper ved saktegående byutvikling og galopperende boligpriser i pressområder.

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo har en toneangivende rolle for planmyndigheter i andre kommuner. Jeg er derfor glad for at deres direktør har takket ja til et samarbeid med Norsk Eiendom, som skal definere tiltak som kan bidra til redusert tidsbruk i reguleringsfasen og økt tillit og dialog mellom myndighet og utbygger.

Vi har allerede definert en del tiltak vi skal se nærmere på. Vi kommer til å bidra med våre råd til kommuneplanen, samt bruk av ikke-juridisk bindende planer som for eksempel VPOR. Skal skal også meisle ut noen pilotprosjekter.

Utfallet av dette samarbeidet håper jeg kan gi gode råd og innspill til samarbeidsformer og tiltak i andre kommuner også. Norsk Eiendom vil fortsette å være en medspiller for lokale myndigheter i videreutviklingen av gode og effektive planprosesser. Vår tredje nøtt til bransjen er som de andre to, et viktig bidrag for større økonomisk bærekraft.

God Jul

Vi er nok mange som er glade for at 2020 snart er over. På en måte gikk hverdagen sin vante gang, men alt var likevel annerledes. Våre endrede sosiale rutiner og arbeidshverdag følger med oss over årsskiftet. Men i det fjerne blinker vaksinen og gir håp om en arbeidshverdag og fritid som tillater fysisk tilstedeværelse og sosialt nærvær. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og sender de beste ønsker om at 2021 blir et godt og utviklende år for deg og for hele vår bransje.

Tone Tellevik Dahl

Les flere ledere

2020-12-14T15:17:03+01:008. desember 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top