Norsk Eiendom konstaterte gjennom dybdeintervjuer med en rekke samfunnstopper i 2015 at eiendomsbransjens omdømme er relativt dårlig. Selv om vi mener at vi har en ufortjent dårlig rykte, er det er likevel slik at omverdenen selv velger sin oppfatning om oss. Deres oppfatning om oss etableres bit for bit gjennom hvordan bransjeaktørene opptrer i dagliglivets store og små beslutninger.

Norsk Eiendoms omdømme er viktig. Medlemsbedriftenes omdømme er mye viktigere. For å hjelpe medlemsbedriftene til økt grad av etisk refleksjon, har vi laget et kursopplegg vi tilbyr til medlemsbedriftene. Kurset er ment som et element i bedriftens eget seriøsitets- og omdømmearbeid.

Kursopplegget går ut på å få presentert en del dagligdagse og til dels intrikate, men høyst relevante problemstillinger. Kursdeltagerne får tildelt ulike roller, perspektiver og tankesett. Svaret på oppgaven blir plutselig ikke like enkelt. Vi har kalt kursopplegget for dilemmatrening. Kurset vil være nyttig, til ettertanke og ikke så rent lite underholdende. Humør og humor er nyttige verktøy når man skal løse alvorlige spørsmål.

Kurstilbudet ble lansert på generalforsamlingen 28.04.16. Flere av medlemsbedriftene meldte seg spontant på for å være testpiloter for kursopplegget. Tilbudet vil gå ut til alle medlemmene når testpilotene er gjennomført.

Mer om prosjektet

Norsk Eiendom har utarbeidet folderne Etikk i eiendomsbransjen og Eiendomsbransjens omdømme. Du kan lese mer om folderne og laste dem ned her.