Ved inngåelse av avtaler om fremleie får man to avtaleforhold som skal virke ved siden av hverandre, noe som innebærer et trepartsforhold der det er viktig at alle tre partene – utleier, leietaker/fremutleier og fremleietaker – har avklart rettsposisjonene seg imellom, skriver advokater fra Wikborg Rein Advokatfirma AS på estatenyheter.no.
Les mer