Tilbudet av ulike Coworking-konsepter har nærmest eksplodert de siste par årene. Det er åpenbart et behov for mer fleksible kontorarbeidsplasser i nye og inspirerende miljøer. Dette skaper dynamikk både i eiendomsbransjen og i næringslivet forøvrig. Løsningene avdekker imidlertid noen utfordringer omkring MVA.

Som kjent er utleie av lokaler ikke MVA-pliktig virksomhet. Likevel er det mulig å bli frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Fra skattemyndighetenes side er det i enkelte «bindende forhåndsuttalelser» (BFU’er) konkludert med at tilgang til en kontorplass i et Coworking-space er utleie på lik linje med andre tilbud om kontorleie. I andre tilfeller konkluderer myndighetene med at det ytes en servicetjeneste som jo er avgiftspliktig. I atter andre tilfeller er det lagt til grunn at det omsettes en avgiftsunntatt bruksrett til fast eiendom.

Det er selvsagt ikke holdbart å ha en uklarhet omkring dette. Norsk Eiendom har derfor sammen med Forum for Næringsmeglere fått spørsmålet juridiske vurdert. For de som er interessert, er henvendelsen til Skattedirektoratet å finne her.

Inntil vi forhåpentligvis får et entydig svar fra skattemyndighetene, er det viktig at alle som vurderer nye konsepter søker profesjonell bistand. Norsk Eiendom kan anbefale senioradvokat Marit Hagen Zaitsev hos Føyen Torkildsen

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00