Veilederen «Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg» beskriver hvilket ansvar de ulike aktørene i et byggeprosjekt har, i hvilke produktgrupper det er mest sannsynlig at det finnes produkter med helse- og miljøskadelige stoffer, og hvordan du kan gjennomføre en substitusjonsvurdering.