Portrett av naomi ichihara røkkum

Byutvikling har ofte et høyt konfliktnivå. Utviklingen av NRK-tomten bør bli et flaggskip for innbyggerinvolvering.

Av Naomi Ichihara Røkkum, Norsk Eiendom
fagsjef for  næringspolitikk og kommunikasjon, Norsk Eiendom

Forrige uke ble det kjent at Johan H. Andresens familieselskap Ferd, kjøper den 85 mål store NRK-tomten med tilhørende eiendomsmasse på Marienlyst i Oslo. Sammen med arkitektkontoret Snøhetta, vil Ferd skape en bydel som skal gjøre Oslo grønnere og mer inkluderende.

Tomten i seg selv ligger svært attraktivt til i Oslo, i et godt etablert nabolag. Flere av bygningene er fredede, og ikke overraskende vekker det følelser hos mange at statskanalens tradisjonsrike lokaler selges. 

Alle tjener på et godt samarbeid

NRK må flytte fra Marienlyst senest i 2033, noe som betyr at Ferd har god tid. Vi oppfordrer Andresen og kollegaene til å bruke tiden til å lytte skikkelig til folk. Eiendoms­bransjen skaper stedene der vi jobber, bor og lever. Det ligger et stort ansvar i å utvikle et så stort byrom. 

Vi i bransjeforeningen Norsk Eiendom mener at både utbyggere og innbyggere er tjent med et godt samarbeid, innbyggerinvolvering eller medvirkning, som bransjen kaller det. De av oss som har vært på et møte mellom naboer og utbyggere, vet at slike møter og prosesser kan være krevende og preget av konflikt. 

Ferd hadde en grundig innbyggerinvolvering knyttet til den ærverdige villaen, Petersborghuset, som er en del av deres arbeid med å transformere Ensjø/Hovinbyen fra industriområde til et godt nabolag. Jeg var selv med da de inviterte naboer, byutviklere og andre interesserte til workshop, for å si sin mening om hvordan denne ærverdige gamle villaen kan forvandles til et godt samlingssted for lokalsamfunnet. 

Konsernsjef Morten Borge og styreleder Johan H. Andresen i Ferd.

Fra workshopen kom det mange spennende og konkrete innspill som Ferd kunne ta med seg videre, alt fra et behov for sykkelverksted i området, til et ønske om ungdomshus. Deltakerne var svært positive til hvordan Ferd lyttet til dem. 

Involvere innbyggerne i prosjektet

Dessverre er det mange som sitter igjen med motsatt opplevelse når utvikling skjer i sitt nabolag. Den pågående debatten om Grønland i Oslo, og særlig området rundt Vaterlandsparken, er et eksempel der vi ser et gap mellom hva som diskuteres av eksperter og hva lokalbefolkningen selv sier de trenger. 

Ferd har mange spennende ideer for NRK-tomten, og vi tror de har et godt utgangspunkt.

Når en av visjonene med NRK-tomten er å skape en mer inkluderende by, så håper vi dette kan starte allerede nå tidlig i planleggingsfasen, ved å gjøre prosjektet til et flaggskip for innbyggerinvolvering og medvirkning.

Avtalen med Ferd om kjøp av Marienlyst, vil sikre finansiering til nytt hovedkontor til NRK. Foto Gregard Palotta.