Portrett av Trond Delbekk
Trond Delbekk, adm. direktør i Værste AS siden 2011.

Eiendomsselskapet Værste har tilsluttet seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Dette er en viktig miljøforpliktelse, sier administrerende direktør Trond Delbekk.

12.06.2019 Pressemelding fra Værste, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

– Vi har alltid hatt sterkt fokus på byggene og leietakerne våre, og derav fokusert på bærekraft over tid, men vi ønsker nå å være tydelig på vårt samfunnsansvar gjennom å signere Veikartet. Vi ønsker å være en god byutvikler for Fredrikstad, og da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, sier Delbekk.

Ved å signere 10 strakstiltak skal Værste forplikte seg til at det bygges grønt. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

– Værste har en stor betydning for hvordan Fredrikstad utvikles. De skaper stedene der folk jobber, oppholder seg og bor. Vi er derfor utrolig glad for at Værste er tydelig på at de vil gjøre denne byutviklingen bærekraftig, sier Thor Olaf Askjer, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom og Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse
Thor Olaf Askjer og Katharina Bramslev.
Flyfoto over Værste brygge
Værste Brygge i Fredrikstad.

– Det er gledelig at stadig flere forplikter seg til å gjennomføre strakstiltakene. Å integrere bærekraft i kjernevirksomheten blir rett og slett nødvendig for selskapene som vil overleve det grønne skiftet. Ved å integrere disse 10 tiltakene er selskapet godt på vei, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

– Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har vært flinke til å bevisstgjøre bransjen på hvordan vi alle kan bidra til grønt fokus og bedre miljø. Vi vil lære og erfare fra andre og ytterligere forbedre miljø og bygg til beste for alle som bor, arbeider og studerer her, sier Værste-sjefen.

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  1. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  2. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  3. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  4. Etterspørre fossilfri byggeplass

Kontakt

Bilder

Lenke