Statsbygg lanserte i juni 2018 en ny mark-up versjon av standard leieavtale for næringslokaler (nye/rehabiliterte lokaler) versjon 5. utgave 09/16. Som følge av dette har Norsk Eiendom nå revidert veilederen for leieavtaler med offentlige leietakere.

Statsbygg har i leieavtalen også inntatt en rekke bestemmelser som er av rent kommersiell karakter. Dersom Statsbyggs mark-up benyttes, innebærer dette at utleier kan påføres både økt kostnad og risiko som de normalt ikke tar høyde for ved fastsettelsen av leien. Norsk Eiendom ønsker gjennom veilederen å gjøre utleier oppmerksom på forskjellene i standard leieavtale og Statsbyggs mark-up. Det anbefales at alle som skal forhandle nye avtaler med statlige leietakere setter seg grundig inn i veilederen.